Tastaturhjælp

Tastaturoversigt: Accenter m.m.

Se placeringen af accenter, apostrof m.m. på billedet herunder:

Sådan tastes de franske bogstaver med accent:

Først tastes accenten, derpå tastes selve bogstavet. Bemærk, at accenten ikke ses, før bogstavet efterfølgende er tastet.

Eksempel:
é = ´+e   É = ´+E
ï = ¨+i   Ï = ¨+I
à = `+a   À = `+A
ô = ^+o   Ô = ^+O

Husk altid accenterne. Mangler en accent i en opgave, er svaret forkert!
Prøv selv:

 

Apostrof

Apostroffen må ikke forveksles med en accent. Apostroffen tastes alene - som et bogstav.

Eksempel:
l'  = l+'
d'or = d+'+o+r

Prøv selv:

 

Fransk tegnsætning

Fransk tegnsætning (komma, punktum o.s.v.) ligner den danske. Vær dog opmærksom på, at man i maskinskreven tekst normalt indsætter mellemrum i forbindelse med visse tegn, hvor de ikke forekommer på dansk.

Eksempel:
Ça va ?    Dansk: Hvordan går det?
Voilà !    Dansk: Værsgo'!
« Oui. »    Dansk: „Ja.” eller "Ja."

Prøv selv:

 

Særlige tegn

På fransk bruges en række bogstaver og andre tegn, som ikke findes på et dansk tastatur. På en Windowsbaseret PC skrives disse tegn ved at holde den venstre ALT-taste nede mens der tastes et fire-cifret tal på det numeriske tastatur.

Eksempel:
ç = ALT+0231
Ç = ALT+0199
œ = ALT+0156
Π= ALT+0140
« = ALT+0171
» = ALT+0187

Prøv selv:

 

Find Franskweekend på adressen:

http://www.franskweekend.dk/